Výroba

Pět frézovacích center, jeden soustruh, dva EDM stroje. To je naše portfolio strojů, které se snažíme držet na té nejvyšší úrovni kvality, přesnosti, protože základem pro přesný a kvalitní výrobek jsou stroje, na kterých je daný výrobek zpracováván.

Snažíme se pokrýt co největší škálu obrobků dle jejich velikosti a tvaru (resp. správného technologického postupu), a tak postupně rozšiřujeme náš technologický park o další stroje.

_______________________________________________________________________________________________

Galerie výrobků