Certifikáty

BS EN ISO 9001:2008

Firma STERCH INTERNATIONAL je držitelem certifikátu EN ISO 9001:2008 pod akreditací UKAS. Certifikát je vydán pro rozsah „Nákup, prodej, návrh a výroba servopohonů, armatur a příslušenství. Návrh výroba a montáž výrobních a měřicích přípravků a dalších komponentů pro strojírenský průmysl."

AS 9100 REVISION C

Pro dodávky do leteckého a kosmického průmyslu jsme certifikováni podle standardu AS 9100 rev. C pod akreditací UKAS v rozsahu „Výroba strojních součástí podle specifikace zákazníka pro letecký průmysl." Jsme registrováni v databázi OASIS pod číslem OIN - 6127712181 (OASIS Identification Number)

NADCAP AC7116 rev. B a AC7116/3 rev. B

Firma STERCH-INTERNATIONAL je držitelem certifikátu speciálního procesu nekonvenčního obrábění – EDM řezání drátem (Wire EDM) a EDM hloubení/Fasthole v rámci certifikace NADCAP podle AC7116 rev. B a AC7116/3 rev. B. Jsme na seznamu kvalifikovaných výrobců (Qualified Manufacturers List – QML) pro použití technologie EDM (elektro-erozivní obrábění) pro výrobu dílců do leteckého a kosmického průmyslu.

Certifikace poskytuje zákazníkům informace, že dílce vyráběné firmou STERCH-INTERNATIONAL:
- mají zaručenou sledovatelnost materiálu
- mají zaručenou minimální (povolenou) tloušťku přetavené vrstvy
- jsou vyráběny podle schválených technologických postupů a parametrů obrábění jako vzorky, které byly přezkoumány akreditovanou laboratoří
- jsou vyráběny na strojích, které podléhají velmi podrobné kontrole elektrického zdroje, kterou provádí specializovaná firma
- jsou vyráběny proškolenou kvalifikovanou obsluhou se znalostí problematiky elektro-erozivního obrábění

Certifikát ISO 9001
Certifikát AS 9100
NADCAP podle AC7116 rev. B a AC7116/3 rev. B
Aktuality